Faksimile av artikkel i Rogalands Avis desember 2008