Sanitaslogo


(OBS! Det nyeste stoffet føyes alltid inn nederst på denne siden.)

BOKA OM FERIEKOLONIENE FOR STAVANGER

Under arbeidet med gjenforeningsturen til Årdal kom vi som arbeidet med arrangementet over store mengder av stoff om feriekolonienes tilblivelse og utvikling. Byarkivet var en god kilde å øse av, de eldste gjenlevende lærere hadde mange historier å berette og likeså fikk vi inn bilder og fortellinger fra dere som hadde vært barn på feriekoloniene.

Dette stoffet ville vi ta vare på og videreformidle, og vår første tanke var å følge opp suksessen med filmen fra gjenforeningsturen, med en dokumentarfilm som fortalte hele feriekolonihistorien. Men heldigvis skjønte vi fort at her var det lett å forskreve seg. Ambisjonsnivået ble regulert og vi endte opp med at å prøve å samle feriekoloniens historie i bokform, var et mer overkommelig mål.

FRAMOVER GÅR DET, OM IKKE MED LYNETS HASTIGHET

Vi er kommet fram til sommeren 2007, og boka begynner å ta form. Jone Kvinge jobbet lenge alene med prosjektet og var godt i gang, men et bokprosjekt er store greier å håndtere på egenhånd. Selv om vi har hatt regelmessige møter (Jone Kvinge, Johnny Emanuelsen, Harald Claussen og vår veileder Gunnar Roalkvam), har mesteparten av grovarbeidet med å rote fram stoffet fra ulike kilder og sortere dette, for siden å lage et velformulert og leservennlig produkt av all informasjonen, falt på Jone.

Etter hvert fant vi ut at det ville være en bedre arbeidsform om Jone og Harald samarbeidet om utformingen av sanitasstoffet. Samtidig kom jentene med i prosessen ved at Marianne fikk i oppdrag å forsøke å fortelle hvordan et typisk opphold på Duedalen ville artet seg. Sammen med de andre jentene i duedalenkomitèen, hadde hun jo også vært med på samle inn et "hav" av anekdoter og artige fortellinger fra ferå. Alt dette har hun nå smidd sammen til en artig fortelling om hvordan jentene begynte å glede (eller grue) seg tidlig på våren, via båtreisen inn, til dramatiske øyeblikk på Lengteberget og så videre. Her har jentene mye gøy stoff å glede seg til.

På samme måte har Jone nå kommet godt i gang med alt det merkverdige som guttene fordrev tida med inne i Årdal. Også her vil vi forsøke å skape stemningen som var omkring alle deler av turen til feriekolonien. Harald som selv aldri har vært på feriekoloni, tar seg av den overordnede strukturen av boka, går igjennom det de andre skriver og luker ut feil og føyer til ting som mangler. Ingen liten jobb det heller. Dessuten blir det også noen kapitler som kan skrives av en utenforstående fordi det finnes gode kilder å ty til.

Vi er ved godt mot, og med alle gode krefter med oss, håper vi å være klar med råkladden til uti august måned 2007. Da gjelder det å få bildematerialet på plass, for vi tenker oss at dette skal bli en bok med mange kjekke bilder og billedtekster- også! Så følg med!!


ROGALANDS AVIS PRESENTERER BOKPROSJEKTET.

Mandag 6. august 2007 hadde Rogalands Avis et oppslag over to siderJohnny og Harald studerer utkastet til boka. om feriekoloniboka som er under skriving. Johnny og jeg (denne sides redaktør) tok i mot avisens journalist som ønsket å bruke stoffet om boka som hovedoppslag på Storhaugsidene denne dagen. Vi er selv godt fornøyd med artikkelen (bortsett fra et par små faktiske feil, så ubetydelige at de godt kan stå urettet), og håper at dere som leste den, får lyst til å se nærmere på boken når den kommer i butikkene. Dersom du ikke så artikkelen på mandag, kan du lese den her ved å klikke på bildet til høyre. Da får du opp en lesbar utgave av avissidene.

Lokalavisen på Tasta skriver om boka vår.

Klikk på bildet for forstørret gjengivelse.

Etter at Rogalands Avis hadde presentert bokprosjektet vårt, gikk det ikke lang tid før lokalavisen på Tasta også grep fatt i stoffet. Johnny og Jone presenterte bokprosjektet. Klikk på bildet til venstre, så kan du lese artikkelen.

FORLAG OG TEGNER ER ENGASJERT

Siste nytt på bokfronten er at vi har vært i kontakt med Rogaland Forlag ved Sven Haugbråten og blitt enige om format og papirkvalitet. Bredden på boka blir som et A-4 ark, men høyden blir noe kortere. (Husker du stavangerbøkene som kom ut på 70-tallet, så blir formatet vårt omtrent slik som de bøkene var.) Nå er skriveprosessen i det alt vesentligste ferdig. Det gjenstår bare å kvalitetssikre teksten ved ytterligere gjennomlesninger og korrekturer.

Vi vil i tillegg til teksten, som inneholder mye snadder for dere som var på Sanitas og i Duedalen, men som også vil være underholdende lesning for andre som er interesserte i barns opplevelser, få inn ca 100 bilder fra hvert av kolonistedene. Bare det skulle gjøre boka til et godt gaveemne for eksempel!

Så har vi engasjert tegneren og illustratøren Ståle Ådland fra Ombo som vil forsyne boka med 10 helsides tegninger, pluss også drysse ut en del små illustrasjoner her og der.

Er du nysgjerrig på hvordan Ståle tegner, kan du finne prøver på hans arbeider i enden av denne linken. Klikk deg inn til tegningene gjennom knappene nederst på velkomstsida hans.

Jeg garanterer en tjukk og flott bok til jul. Gled dere!

Copyright ©2005 SAnitastur.com admin login ›