Sanitaslogo


SE HVA AVISENE HAR SKREVET

OM SANITAS GJENNOM TIDENE.

SA-logoRA-logo

På denne siden vil vi presentere noen utvalgte artikler fra lokalavisenes omtale av Sanitas. Vi kommer ikke til å sette inn stoffet i kronologisk rekkefølge, men sette inn stoff fra Rogalands Avis' og Stavanger Aftenblads arkiver etterhvert som vi får tilgang til det. Det vil sannsynligvis bety at stoff som ligger i dataarkivene kommer først, fordi det er lettest tilgjengelig. Det vil ved hver artikkel være angitt når og av hvem den er skrevet, og i hvilken avis den stod.
Opptil engang på 1950-60-tallet hadde Stavanger hele 4 aviser, Aftenbladet, 1.Mai (nå RA), Stavangeren og Dagbladet Rogaland. Vi har ikke hatt tilgang til arkivene til de to sistnevnte avisene, men utklipp fra dem har dukket opp i private samlinger, spesielt i tidligere lærer på Sanitas (og senere skolesjef i Stavanger) Peder Ree Pedersens utklippsbøker.

Stavanger Aftenblad 11.. mars 1946

Hjelpe feriekolonien

Skal vi få barnas helse opp på det nivå den var før krigen, er det av største betydning at alle får et landopphold i sommerferien. Der er dessverre en del som ikke kan komme avgårde med mindre Feriekolonien kan rekke dem en hjelpende hånd. Feriekolonien lover på sin side at minst like mange piker og gutter skal få komme til Duedalen og Sanitas i år, som tidligere år. Men - der er et lite men. Driften koster penger, og dem må Stavanger bys borgere hjelpe til å skaffe. Det er derfor Feriekolonien hvert år har sin utlodning. Den er nå utstilt hos Rebekka Olsens Eftf., Kirkegata. Gå innom når De likevel gjør Deres innkjøp i byen, og ta helst mange lodder, så gjør De Deres til å fremme helsen hos det unge Stavanger

Sommeren 1941

Hjemkomsten i 1941 slik Stavangeren rapporterte den.

ARTIKLER OM FERIEKOLONIEN
SANITAS I STAVANGERAVISENE
UNDER 2. VERDENSKRIG
Ta deg tid til å lese disse avisartiklene. De gir et fantastisk godt bilde av hvilken betydning feriekoloniene hadde for bleike stavangergutter i vanskelige krigsår. Alle artiklene er klikkbare.

16. juli 1941

Herlige dager på Sanitas

18. juli 1941
Brev fra 3 gutter, 18. juli 1941

9. august 1941

Stavangeren, 9. august 1941

12. august 1941


Stavangeren, 12. august 1941

13. august 1941

Stavangeren, 13. august 1941

16. august 1941

Stavangeren, 16. august 1941

29. juli 1943

Stavanger Aftenblad, 29. juni 1943

26. juni 1944

Dagbladet Rogaland, 26. juni 1944

17. juli 1945

Stavanger Aftenblad, 17. juli 1945

Stavanger Aftenblad 13. august 1991.

Innlegg av Kjell Ullestad:
Nytt liv for Sanitas Feriekoloni?

I 1974 forlot den siste puljen med unge bygutter Sanitas feriekoloni i Årdal. Siden da har feriekolonien stått tom til nedfalls. Men nå er det planer om å blåse nytt liv i Sanitas. Men først må Duedalen på Fogn selges.

- Vi har fått tillatelse til å rehabilitere en av de to feriekoloniene. Vi ønsker å satse på Sanitas, og er derfor avhengige av at noen kjøper Duedalen. Først da vil vi ha nok penger til å starte gjenoppbyggingen, forklarer Rune Moe som er sekretær i den kommunale stiftelsen for Sanitas feriekoloni. Duedalen er i dag utleid for en 10 årsperiode, og huser et kollektiv for tidligere narkomane.

I dag står Sanitashuset tomt, og hagen er fullstendig overgrodd. Inne i huset er derimot alt på plass. På kjøkkenet ligger bestikket og dukene og venter på å bli tatt i bruk igjen. Lekene i lekesalen vitner om at videre drift var påtenkt da de siste guttene forlot Sanitas. Det ser mer ut som om man har flyktet fra kolonien i hu og hast, enn at man har avviklet driften på en fredelig måte.

Stiftelsen har planer om å rehabilitere feriestedet i Årdal for leir- og helgeopphold. Målgruppen er først og fremst barn med fysiske handikap og psykisk utviklingshemmede barn. Kolonien er tenkt å skulle ha en dobbeltfunksjon ved å gi barna avveksling fra hverdagen, og avlaste foreldrene.

10 millioner kroner

Men så lenge det er uvisst hva som vil skje med Duedalen, er planene i Årdal bare luftslott. Pengeskrinet er så godt som bunnskrapt.

Rehabiliteringen vil trolig komme i gang så snart Duedalen er kommet på andres hender. Fullførlige planer lå klare allerede i 1984, da en privat stiftelse hadde styringen. Disse planene gikk ut på å bygge et leirskolested for 30 deltakere. Prislappen var på 5,5 millioner kroner.

Rune Moe sier at stiftelsen ønsker å begynne helt på ny og utarbeide nye planer. Det er derfor vanskelig å si hva den endelige prisen blir.

- En prislapp opp mot 10 millioner kroner er ikke umulig. Sanitashuset er så gammelt og dårlig at vi blir nødt til å bygge helt nytt. Huset er blant annet ikke isolert, og det er ikke innlagt toalett, sier Moe.

Andre organisasjoner og stiftelser har vært interessert i å leie og rehabilitere Sanitas på samme måte som i Duedalen. Hadde ikke en slik leieavtale vært en billig og praktisk løsning for stiftelsen?

- Nei, vi ønsker ikke å miste kontrollen over Sanitas. Derso andre skulle overta Sanitas i kortere eller lengre tid vil vi ikke ha så gode muligheter for å styre utviklingen slik at den passer inn i våre fremtidige planer, forklarer Rune Moe.

Er optimist

Situasjonen i dag er temmelig vanskelig. Stiftelsen er tilnærmet handlingslammet så lenge leietiden i Duedalen løper. Når leietiden er over, kan stiftelsen sette den kolonien de vil selge i oppusset stand, mens den de vil ta i bruk på ny forfaller.

-Jeg håper og tror at noe vil skje i den nære fremtid. Forhåpentligvis vil vi få en avklaring angående Duedalen i løpet av den nærmeste fremtid. Dessuten vil vi søke om statstilskudd slik at vi kan komme i gang med å utarbeide nye planer for Sanitas.

Ferie for bygutter

Sanitas feriekoloni tok imot den første puljen med bygutter i 1906. I årene frem til 1974 ferierte flere hundre unge gutter fra Stavanger i Årdal.

Det var de vanskeligst stilte guttene som fikk tilbud om å feriere på landet. Ordningen virket også som et avlastningstiltak for guttenes foreldre. Ferieoppholdene i Årdal hadde også en helsemessig viktig betydning. Guttene var ofte bleke og tynne når de kom til kolonien, men når de reiste hjem hadde de farge i kinnene og så litt fyldigere ut.

Barna kom i to puljer. Hver pulje var tre uker i kolonien. For enkelte ble tre uker for lenge. De satte seg på «lengtebenken» og nektet å spise til de fikk reise hjem. Andre derimot kom igjen år etter år. Gjerne i begge puljene hvis det var mulig.

Hvert år var det 60-80 gutter på kolonien. Toppen nådde en i 1946, da 128 bygutter ferierte på Sanitas. Etter hvert ble behovet for kolonien mindre, og stadig færre benyttet seg av tilbudet. Den private stiftelsen hadde ikke lenger råd til å drive kolonien, og da kommunen ikke ville overta ble det kroken på døra.

Men med litt velvilje fra staten og private organisasjoner, kan det kanskje atter bli liv på Sanitas feriekoloni.

Feriekolonien i Årdal har stått ubrukt lenge - altfor lenge?


I et utklipp fra en avis som sannsynligvis er fra 1939 (kong Harald er ventet til byen, da som prins, og bildet av ham tyder på at han er ca 2 år). Siden som innleggene nedenfor er klippet fra heter "Noe for Mig" og er trolig fra Stavanger Aftenblad.

Stavanger Aftenblad, 15. juli 1939.

BARNA PÅ FERIEKOLONIENE SKRIVER TIL "NOE FOR MIG"

Jeg vil nu fortelle hvorledes vi har det på feriekolonien i Årdal. Det er en fin plass, der er mange kjekke leker og en fotballplass. Der er også en liten skog hvor vi holder indianere. Og vi får gå mange turer også tilfjells og vi får god mat.
Når det regner, far vi være i lekesalen. Der får vi lese i mange kjekke bøker, bordtennis er der også.
En dag i uken var vi i Årdals gamle kirke. Der var meget rart å se.
Hvert år er det et Sanitas- mesterskap, hvor der er mange slags idretter. Den som vinner får en pre- mie, og hver av dem som er med og hjelper får en liten premie. Når det er fint vær, går vi og bader og tar mellemmaten med.
Hver kveld velges noen gutter til å gå på kaien og det synes alle er kjekt.
Hilsen
Einar Berge.

Og her har vi noen ord fra Kåre Johannessen:
På feriekolonien er det godt å være. Vi får god mat — risengrøt hver lørdag. Vi har stangtennis og ringtennis, en seksmannsdisse og en enmannsdisse, bukk og karusell og fotball. Og så er det noen som er så gode å lage mosehytter, og så har vi krokett- og ringspill og frk. Braadland er bestyrerlnne.

***
Mitt navn er Alf Toblassen og jeg er på feriekolonien Sanitas. Her er mange kjekke gutter. Noen av de større får gå på fjelltur og mange sparker fotball. Men når det regner er vi inne og leser i en kjekk bok. Vi får mange ganger risengrøt, seiekaker, lapskaus, og annen hver kveld havregrøt.
***
Vi reiste fra byen mandag den 26. juni. Da vi kom frem spiste vi kveldsmat. Her er meget kjekt å leke med. Da vi hadde vært en stund gikk vi en tur på fjellet for å plukke bær. Da vi var kommet op, begynte det å regne og tåken kom. Det var mange myrer og vi som gikk i gummisko var så våte at vi kunde vri strømpene. Da vi gikk hjem, så de som gikk sist en huggorm som lå og freste. Da vi hadde spist, lekte vi en stund og gikk og la oss kl. 9. Hilsen Jan Emil Karlsen.

Hallo!
Dette er i feriekolonien. Nu forteller jeg hvor morsomt jeg har det. Hver dag det er fint vær går vi på fjelltur og har mat med oss. Vi bader også litt. Vi er 60 gutter og alle er så snilde.
Det er to saler, gamle- og nye-salen. På hver sal er det 30 gutter. Vi legger oss kl. 21.30 og spiser fire ganger daglig. Vi har to skoger som vi leker indianere i. Alltid siste dagen er den kjekkeste. Da deles det ut premier for de som har vært gode i idrett. Vi har det svært godt her.
Hilsen
Birger Olsen.

***
Ernst Nilsen skriver bl.a. at læreren er kjekk, han er med og leker med barna. Videre skriver han om alle lekene og fjellturene og synes han får mye god mat.
(Flere brever neste gang).

De fire artiklene nedenfor fant vi i byarkivet og derfor gjengir vi dem slik utklippene ble funnet. Klikk på artikkelbildene for å få opp en lesbar forstørrelse. Dersom maskinen din har pop-up-blokkering må denne slås av dersom du vil se forstørrelsene, da disse er pop-opp-bilder som vises i et nytt vindu.

Rogalands Avis. Sent 60-tall eller tidlig 70-tall.
Klikk på bildet for å lese artikkelen.

Til Sanitas med båt.

Stavanger Aftenblad. 1954
Klikk på bildet for å lese artikkelen.

Begynnelsen på en artikkel

Dette er feriekoloniens far i Stavanger. Her kan du lese om et utrolig engasjement for byens barn. Artikkelen fortsetter hvis du klikker de to lenkene nedenfor.

DEL 2 AV ARTIKKELEN

DEL 3 AV ARTIKKELEN

Stavanger Aftenblad 1988/1913

Tilbakeblikk til 1913 gjort i 1988

Stavanger Aftenblad 1988/1963

Tilbakeblikk til 1963 gjort i 1988

Konsul Thiis får kongens fortjenestemedalje i gull. Feriekoloniens årlige basar skal avvikles. (Årstall ukjent.)

Kongens gull til konsul Thiis. Oppfordring om støtte til feriekolonibasaren

Glimt fra feriekoloniens inspeksjonstur til feriekoloniene (konsentrert om Sanitas). Årstall ukjent.

Komitebesøk.


10. mars 2004 trykker Stavanger Aftenblad denne artikkelen.

Rådmannen i Hjelmeland: Vil gi Stavanger døgnbot

Rådmann i Hjelmeland, Øyvind Bergøy, har sett seg grundig lei på at Stavanger ikke rydder opp i en gammel bygning i Årdal. Han mener «Sanitas-huset» er livsfarlig.

Elisabeth Risa , tekst

Årdal/Stavanger: - Nå truer vi kort og godt Stavanger kommune med bøter. Bygningen «Sanitas» er livsfarlig, pill råtten og totalt ubrukelig. Stavanger har fraskrevet seg ansvaret i årevis. Ingenting skjer, og imens kan unger ødelegge seg. Dette er ansvarsfraskrivelse, fastslår Rådmann i Hjelmeland, Øyvind Bergøy.

Like ved skolevei

Han sikter til at bygget ligger 200 meter fra nærmeste skolevei, og er nærmest som et «spøkelseshus» i skogen. For nysgjerrige skoleunger er "Sanitas" lett å bli tiltrukket av.

Direktør for utbygging i Stavanger kommune, Ove Rødstøl er ikke enig:

- Bygningen er gammel og trenger noen sikringstiltak. Men etter vår vurdering er den langt fra pill råtten og livsfarlig, mener Rødstøl.

Den 13 mål store tomten ble kjøpt på tvangsauksjon i Årdal i 1906. Det var «Komiteen for fattige skolebørns sommeropphold på landet» som kjøpte tomten i 1906 for 1186 kroner. Det samme året ble «Sanitas-huset» satt opp på tomten. Gjennom nesten 70 år ga den hundrevis av fattige bygutter mulighet til å feriere på landet.

Men i 1974 ble nøkkelen satt i låsen for siste gang. Behovet for fattige skolebarns sommeropphold på landet hadde utspilt sin rolle, og det store gule huset med 13 mål friareal rundt ble stengt og glemt.

Etterlyser handling

- I mer en ti år har vi i Hjelmeland forsøkt å få noen til å ta ansvar for dette bygget. Nå må noe gjøres. Tvangspålegg er sist utvei i denne saken, sier Bergøy.

Han er grundig lei av å purre på en stiftelse som ikke fungerer, og på Stavanger kommune uten at noen skjer.

På fylkesmannen sitt kontor får Aftenbladet opplyst Stiftelsen Stavanger feriekolnier har innsendingsplikt om regnskapet til fylkesmannen, men det aldri blitt gjort. I tillegg har stiftelsen aldri informert om nytt styre, ny adresse eller hatt revisor.

Formann i stiftelsen, Bjarne Ogne, mener det er Stavanger sitt ansvar å rydde opp.

Skal tette taket

- Jeg har purret på kommunen om dette i flere år. Alt jeg ønsker er at alt skal selges og avvikles. Det har bare vært tull fra dag en om dette, sier Ogne. - Vi skal rydde opp i dette nå. Vi skal innkalle styret og sammen utarbeide en fornuftig vei videre. En balkong og lekkasje i taket vil i hvert fall bli utbedret, sier Rødstøl.

Politikerne i Hjelmeland tar den endelige avgjørelsen om tvangsmulkt i areal og forvaltningsutvalget torsdag.

På en konto i SR-bank har stiftelsen Stavanger Feriekolonier stående 288.217 kroner.

---

Fakta om Sanitas:

1993: Hjelmeland kommune vil kjøpe Sanitas av stiftelsen.

1994: Stavanger kommune vil ikke selge. Bygget skal pusses opp, sier de.

1998: Hjelmeland ber om at stiftelsen vurderer forholdet på eiendommen. Befaring blir avtalt. Stiftelsen dukker ikke opp, Hjelmeland gjennomfører befaringen alene.

1998: Hjelmeland sender et nytt brev. Kommunen ber om tilbakemelding om utbedring.

1998: Hjelmeland sender purrebrev om utbedring. Ingenting skjer.

2003: Hjelmeland sender et nytt brev til Rådmannen i Stavanger. De ber om en tilbakemelding.

2003: Befaring på Sanitas med Stavanger og Hjelmeland kommune.

2003: Hjelmeland sender et nytt brev til stiftelsen med rapport som ble laget etter befaringen.

2003: Hjelmeland ber Stavanger kommune utbedre nødvendige sikringstiltak på bygget. Fristen av gjennomføringen ble satt til ut år 2003.

2004: Hjelmeland varsler Stavanger kommune om døgnmulkt på 1000 kroner hvis ikke sikringstiltak blir gjennomført innen et halvt år.

Fra Stavanger Aftenblads arkiv har vi klippet disse to bildene med tilhørende tekst fra 1961 og 62. Begge viser glade gutter som vinker farvel til byen og gleder seg til fine uker på landet. På det første bildet skulle vi gjerne hatt navnene både på gutter og mor, mens det andre bildet allerede har navnene på plass.
Klikk på de 2 bildene under for å få opp en forstørrelse som er tydeligere.
Pass godt på deg selv, vennen min.
Ha det, byen!


Copyright ©2005 Sanitastur.com