Asbjørn (Hansen) Engeviks bilder fra 1942.

Matoppstilling sammen med bestyrerinne og kokker.

Oppstilling til mat. Fru Braadland med hjelpere (se så krye de er som får holde henne i armen) først til ære for fotografen.