FINT BESØK I DUEDALEN
Thiis og en av damene i komiteen ankommer Duedalen med hest og kjerre.