Hårvask 4
Dette er tydeligvis på 70-tallet for her er det innlagt vann og jentene får håret skyllet gjennom vinduet.