Klare for komitebesøk.

Kan det være komiteen disse jentene skal motta med stokker og potte blant annet?