Bading
Jammen ingen liten flokk å holde øye med ute i vannet. 25 jenter på en gang uti.