Album 1 etter turen - bilde 24

Ordføreren gjør det hun kan; fører ordet.