Album 1 etter turen - bilde 23

Marianne Janzon sa nesten ingenting hele dagen. ;-)