Album 1 etter turen - bilde 1
Innskjekking lørdag morgen