Velkomstside

Hvem er vi?
Duedalens historie
Dette skrev avisene
Bildearkiv 1
Bildearkiv 2
Bildearkiv 3
Duedalentreff 2006
Ymse fra kolonitiden
Minner
Minner 2
Etter turen
Etter turen 2
Bokprosjektet
Våre sponsorer
Kontakt oss
Lenker ut

Hva er bokprosjektet?

Etter at guttene hadde hatt sitt meget vellykkede treff på Sanitas i Årdal høsten 2005, var iveren og entusiasmen på topp hos deres komite, for å forsøke å gjøre dette til noe mer enn et vennetreff. Den opprinnelige planen var å forsøke å fortelle Stavanger feriekoloniers historie gjennom en grundig dokumentarfilm.

Dette ville ha blitt et svært dyrt og omfattende arbeid om det skulle gjøres skikkelig, fant de smått om senn ut. Istedet samlet de seg om neste alternativ, som var å få hele historien samlet mellom to permer. For å realitetssjekke dette prosjektet, møttes guttekomiteen sammen med Gunnar Roalkvam, Sven Egil Omdal og Jone Kvinge på loftet hos Johnny Emanuelsen for å vurdere innholdet og omfanget av boka, samt stipulere en kostnadsramme. Beslutningen om å gå løs på bokprosjektet ble tatt etter at disse vurderingene var gjort og et kostnadsoverslag var innhentet hos forlaget.

Bokprosjektet har søkt om, og fått tildelt midler fra Borghammers Legat til dette prosjektet.

Mye godt bakgrunnsmateriale var allerede samlet inn gjennom Sanitas sitt nettsted, og samles nå inn gjennom opparbeidelsen av dette nettstedet, og i tilegg har vi enda muligheten til å få feriekoloniopplevelsen fortalt fra de som dengang var voksne på Sanitas og i Duedalen.

Selve skrivearbeidet er overlatt til Jone Kvinge, en av sanitasguttene som nå er lærer på Kannik skole. Foreløpig har guttekomiteen vært pådriverne og samarbeidspartnerne til Kvinge. I tillegg har vi knyttet til oss Gunnar Roaldkvam som konsulent.

Boka vil i tillegg til å fortelle om guttene og jentenes feriekolonier slik vi kjenner dem fra Sanitas og Duedalen, også ha med et kapittel eller to om Veslelia feriehjem som frelsesarmeen drev på Finnøy.

Vi vil komme tilbake med supplerende opplysninger om boka etter hvert som arbeidet skrider fram.

BOKA BEGYNNER Å TA FORM

Dere som vil ha mer detaljer om hvordan arbeidet med boka går fram over, bes om å kikke innom sida bokprosjektetSanitas-sidene. Vi legger inn opplysninger fortløpende der, og for å slippe dobbelt arbeid, ber vi deg som vil holde seg orientert om prosjektet, om å lese mer der.

Skriv i minneboka Gratis gjestebok Les minneboka
Copyright ©2006 - 2006 Duedalen treff.comAll Rights Reserved. - Designed by Nor Data Design