Velkomstside

Hvem er vi?
Duedalens historie
Dette skrev avisene
Bildearkiv 1
Bildearkiv 2
Bildearkiv 3
Duedalentreff 2006
Ymse fra kolonitiden
Minner
Minner 2
Etter turen
Etter turen 2
Bokprosjektet
Våre sponsorer
Kontakt oss
Lenker ut

3 jenter skriver brev til avisene i 1943

Tre av jentene som var i Duedalen sommeren 1943 skrev brev til Stavanger Avis (Stavanger Aftenblad) Fra Astrid Henriksen (født Selbach) som er en av de tre, har vi fått låne dette utklippet som gir et fantastisk godt bilde av hvordan det var å være på feriekoloni mens landet vårt var okkupert av tyskerne.

Klikk på bildet nedenfor for å lese artikkelen med de tre brevene så får du livet på feriekolonien i et nøtteskall:

Klikk på bildet for å lese om hvordan 3 jenter opplevde Duedalen midt under 2. verdenskrig.

BREV HJEM TIL BESTEFAR

Jentene var nok flinkere enn guttene til å skrive brev til familien, og en av dem som var ivrige i denne geskjeften, var Arnhild Grostøl. Hun skrev til bestefar i Vanse ved Farsund, som hun skulle på besøk til etter feriekolonien. Her er 3 av brevene hennes. Under hver konvolutt kan du klikke på flere lenker for å lese innholdet i brevene.

Det første brevet.

Les første side.

Les andre side.

Les tredje side.

Det andre brevet

Les første side .

Les andre side.

Les tredje side.

Det tredje brevet

Les første side.

Les andre side.

Les tredje side.

Les fjerde side.

Dersom det finnes andre som har tatt vare på brev fra eller til kolonien er vi svært interesserte i å få låne dem, slik at vi kan legge dem inn her på sidene. Ta kontakt.

Stavangeravisene har alltid viet stor oppmerksomhet til feriekoloniene, og hvert år var det i alle byens aviser (Stavangeren, 1ste Mai (senere Rogalands Avis), Dagbladet Rogaland og Stavanger Aftenblad) referat fra komiteens årsmøter, beretning om avviklingen av årets feriekolonier, artikler om feriekolonibasaren i april hvert år, komiteens besøk i Duedalen og på Sanitas og ikke minst rørende bilder av glade unger på vei til sommereventyret. På denne siden har vi forsøkt å vise et tverrsnitt av det som gjelder Duedalen i denne sammenhengen.

Annonse

Annonse fra 1952 - alle avisene
Basaren går mot slutten
Kjøp lodder!

Trekningslisten
Trekningslista

Inspeksjon av Duedalen i 1957

Inspeksjon 1957

12 skiver til kvelds.

15 brød pr måltid og 12 skiver til kvelds.

Gøy på landet.

Gøy på feriekolonien.

Basar ved runding av 60 år.

I 1958 var det 60 år siden Stavanger kommune for første gang betalte for å ha barn plassert på landet om sommeren. Barna bodde privat hos bønder og kommunen måtte betale 3 kroner pr uke pr barn. Dette vat i 1898 altså 14 år før Duedalen ble bygget.

Utlodning 1963
Også i 1963 ble det holdt utlodning for å skaffe penger til å finansiere ferieoppholdene i feriekoloniene.
Friske barn i 1964
Barna holder seg friske på feriekoloniene.

Forbedringer utført i 1958
Bildet er fra Duedalen, mens pengene har dette året gått til utbedringer av Sanitas.

Ikke alle somre er like varme.
Det kan blåse kaldt fra nordvest på våre kanter av landet, selv midtsommers.
Folk e` løgne
Har du hørt 'an før?

Annonse
Utlodning utlyses i avisene. Pris pr lodd? 10 øre!

Beretning fra avviklingen av feriekoloniene i 1951
Slik var det i 1951.
Referat fra årsmøtet i komiteen i 1952
Årsmøtereferat.

Viktig beskjed til alle mødre i 1. Mai i 1952

Nå kommer barna hjem!

Artikkel om feriekolonien
Slike artikler var glad lesing for noen.

Aftenbladets kveldstur til Duedalen i 1952

Aftenbladets kveldstur til Duedalen i 1952.

Komitebesøk

Komitebesøk i Duedalen og på Sanitas.

Avreise fra Fryserikaien i 1955.

Gutter og jenter drar fra Fryserikaien til Sanitas og Duedalen i 1955.

Skriv i minneboka Gratis gjestebok Les minneboka
Copyright ©2006 - 2006 Duedalen treff.comAll Rights Reserved. - Designed by Nor Data Design